left badge
right badge
İmza kampanyamız, 06.07.2020 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINAÖSYM tarafından hazırlanan 2020-YKS Sınav Kitapçığındaki “Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası Tablosunda (Tablo_1G), İnşaat Mühendisliği programlarına yerleştirme işlemlerinde başarı sıralamasının en düşük 300.000 olarak belirlendiği görülmektedir.

İnşaat mühendisliği eğitimi sayısal ve sosyal zekânın aynı potada harmanlandığı, analitik düşünme sisteminin verildiği, salt formüllerden ibaret olmasa da hesaplama yeteneğinin geliştirildiği, insanın güvenliğini ve konforunu merkezine aldığı ölçüde toplumsallık kazandırıldığı bir süreçtir. İnşaat mühendisliği bölümüne yerleştirilenlerin tüm bu özelliklere sahip olması ya da anlama ve kavrama potansiyeli taşıması zorunluluktur.

İnşaat mühendisliği eğitiminin olmazsa olmazı yeterli ve yetkin akademik personel, eksiksiz altyapı, staj ve laboratuvar olanaklarının bulunmasıdır. Öğrenci ile kurumun taşıdığı özelliklerin örtüşmesi, eğitimin niteliği ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldıracaktır.

İnşaat mühendisliği eğitimden başlayarak mesleki faaliyetlere kadar nitelikli olmak zorundadır. Çünkü güvenli, sağlıklı, işlevsel üretimin tek yolu budur. Diğer başka nedenlerle birlikte, niteliksizliğin yol açtığı sonuçlar, ne yazık ki başta depremler olmak üzere her türlü afette ve olağandışı durumda görünür olmaktadır. Bugün inşaat mühendisliği eğitiminin bir bütün olarak nitelikli olmadığı açıktır. Özellikle son yıllarda yeterli akademik kadro ve altyapı olmadan açılan inşaat mühendisliği bölümleri, artırılan kontenjanlar, meslek alanına olumsuzluk olarak yansımaktadır. Olumsuzluk sadece mesleki uygulamaların niteliksizliğiyle sınırlı değildir. İstihdam olanakları ile bölüm kontenjanları arasındaki uçurum, bir başka ifade ile arz-talep dengesizliği; işsizlik, düşük ücretler, güvencesizlik olarak biz inşaat mühendislerinin karşısına çıkmaktadır. Mesleği dışında pazarlamacı, kasiyer, tezgâhtar vb. olarak çalışmak zorunda kalması ve “inşaat mühendisi şoför aranıyor” şeklindeki iş ilanları ne yazık ki mesleğimizle ilgili algıyı resmetmektedir.

ÖSYM’nin, inşaat mühendisliği programlarına yerleştirmede başarı sıralamasını 300. 000 (en düşük) olarak belirlemesi nitelikli eğitim-nitelikli meslek bütünselliğini bozacak, mevcut olumsuzlukları kalıcı hale getirecektir.

Ülkemiz ve toplumumuz için inşaat mühendisliği mesleğinin niteliksizleştirilmesinin ve itibarsızlaştırılmasının önüne geçilebilir. Bunun yolu, inşaat mühendisliği programlarına yerleştirme işlemlerinde asgari başarı sırasının 50.000 olarak değiştirilmesinden ve kontenjanların azaltılmasından geçmektedir.

Talebim yeni eğitim dönemi başlamadan bu yanlıştan dönülmesi, başarı sıralamasının ve bölüm kontenjanlarının yeniden düzenlenmesidir.

Saygılarımla,